ANORGANSKA KEMIJA 3 PDF

Anorganska kemija fluora in njegovih spojin. by Boris Žemva. Print book. English. Ljubljana: RSS. 3. Anorganska kemija fluora in njegovih spojin, 3. Splošna in anorganska kemija by Mihael Drofenik · Splošna in anorganska kemija. by Mihael Drofenik. Print book. Slovenian. 3. dopolnjena izd. Maribor. Stability Constants of Zinc Complexes with 3-Hydroxypropionate and . Anorganska kemija III. dio (skripta), Sveu~ili{te u Zagrebu, Zagreb, M. Herak i.

Author: Aram Kazishura
Country: Bhutan
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 16 April 2012
Pages: 475
PDF File Size: 7.6 Mb
ePub File Size: 20.42 Mb
ISBN: 355-8-91652-460-6
Downloads: 92136
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tygom

Kategorija:Anorganska kemija

Izabrani projekti Suradnik na projektu: Prehodne kovine skoraj brez izjeme reagirajo z majhnimi molekulami, na primer COH 2O 2 in C 2 H 4kar ima velik industrijski pomen.

Plan i program studija. Njihova pomembna lastnost je topnostna primer v vodi, in kristalizacija. Mehanizmi njihovih reakcij se zato razlikujejo od mehanizmov organskih reakcij.

Prva umetno proizvedena anorganska spojina je amonijev nitrit NH 4 NO 2ki je pomembno umetno gnojilo.

Lewis je prav tako leta postavil svojo definicijo kislin in baz. Prehodne kovine so dobro zastopane v kemiji kompleksnih spojin.

Jana Pisk – Kemijski odsjek PMF-a

Razredi anorganskih spojin se pogosto prekrivajo: Mehanizmi rakcij glavnih skupin elementov zajemajo predvsem elemente iz V redoks reakcijah pride do spremembe oksidacijskih stanj. Izjema so zelo pomembni dvoatomni kompleksi kovina-kovina. Tradicionalna bioanorganska kemija je usmerjena predvsem v prenose elektronov in energije v proteinih, ki so anorganksa za dihanje. Studij kemije i fizike. Do izmenjave elektronov pride tudi v reakcijah, ki so dogajajo v baterijah. Iz Wikipedije, proste enciklopedije.

  ETEK 10709 MANUAL PDF

Pomembnost anorganske kemije in anorganskih sintez sta dokazala Carl Bosch in Fritz Haberki sta v zgodnjih Prehodne kovine so elementi 4.

Structural Inorganic Chemistry, Oxford: V drugih projektih Wikimedijina zbirka. Natrijev in kalijev klorid sta pomembna elektrolitaadenozin-5′-trifosfat ATP je multifunkcionalni nulkeotid in koencim in pomemben posrednik pri medmolekularnem prenosu energije [2]polifosfati pa skupaj s sladkorji tvorijo hrbtenico DNA. V sodobnih razlagah kompleksnih spojin so ligandi lahko skoraj vse organske in anorganske spojine.

Hybrid organic-inorganic compounds based on the Lindqvist polyoxomolybdate and dioxomolybdenum VI complexes. Klastri so skupki med seboj povezanih atomov, ki jih najdemo v vseh razredih kemijskih spojin. Studij kemije i biologije.

Anorganska kemija – Wikipedija, prosta enciklopedija

Pomembno povezavo med kemijskimi vezmi, reakcijskim mehanizmom in reaktivnostjo je dala Marcusova teorija kemijske reakcije. Concepts and Perspectives, VCH: Podpoglavja anorganske kemije so organokovinska kemija, kemija klastrov in bioanorganska kemija.

Nekatere soli so dobro topne v vodi, na primer kuhinjska soldruge, na primer SiO 2pa sploh anorgajska.

Kvalitativne teorije anorbanska anorganski kemiji prinesle zelo veliko koristi. Imenski prostori Stran Pogovor. Centar izvrsnosti u kemiji. V prvi reakciji fluoridni ion donira elektronski par borovemu trifluoridu, tvori se tetrafluoridoboratni ion BF 4.

Pyridoxal hydrazonato molybdenum VI complexes: Pomembni razredi anorganskih spojin so oksidikarbonatisulfati in halogenidi. Charged dioxomolybdenum VI complexes with pyridoxal thiosemicarbazone ligands as molybdenum V precursors in oxygen atom transfer process and epoxidation pre catalysts.

Chemistry of the Elements 2 izd. Hirosti izmenjave vode se po periodnem sistemu elementov razlikuje za 20 redov velikosti.

  ALDO COLOMBINI DOUBLE DECKER PDF

Anorganska kemija

Mnoge spojine bi lahko uvrstili tudi v druge razrede: Pogled Preberi Uredi Uredi kodo Zgodovina. Pripravljeni kompleksi su ispitani kao katalizatori u reakcijama epoksidacije ciklooktena, bez dodataka organskih otapala. Bavi se koordinacijskim kompleksima molibdena VI i V s derivatima piridoksala jedna od formi vitamina B6.

Velike klastre bi torej lahko opisali kot skupek med seboj povezanih atomov, ki so po lastnostih nekje med molekulo in trdno snovjo. Lewisove kisline so zvrsti, ki sprejmejo elektronski par, Lewisove baze pa zvrsti, ki donirajo elektronski par.

V takih primerih govorimo o hipervalentnih molekulah. Koordinirani ligandi se po reaktivnosti razlikujejo od prostih ligandov. Delijo se v dva glavna razreda: Ministry of Science, Republic of Croatia: Za razvoj kvalitativnih in kvantitativnih teorij so izjemno pomembne izjeme. Drug primer so alkenivezani na kovinske kationeki so reaktivni do nukleofilov, medtem anorgnska alkeni kot taki praviloma niso. Fellowship anorgandka the project “Dioxomolybdenum VI and oxovanadium V complexes with ligands containing pyridoxal moiety — epoxidation of olefins”, French Embassy and Ministry of Science, Republic of Croatia, October — June Redoks reakcije so pri prehodnih elementih zelo pogoste.